Single Use Plastics Regelgeving & Materialen

Er is op dit moment bij gebruikers en verkopers van Single Use Packaging veel onduidelijkheid over de SUP- regelgeving die per 1 juli jl. van kracht is geworden en de regelgeving die per 1 januari 2024 van kracht gaat worden. Wat gaat er nou precies gebeuren, wat zijn de consequenties voor mijn bedrijf en wanneer is een product plastic vrij en wanneer niet. Deze vragen leven bij veel ondernemers maar helaas wordt er veel onzin uitgestort over de markt wat kan leiden tot verkeerde beslissingen en mogelijk zelfs tot boetes.

 

Onderstaand in het kort de regels welke van toepassing zijn of worden in het Out of Home kanaal:

  1. Vanuit de Europese Unie zijn er regels gemaakt om plastic zwerfafval te verminderen. Dit is de Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement. In de volksmond beter bekend als de SUP of SUPD (Single Use Packaging Directive).
  2. 1 juli 2021 is deze voor geheel Europa van kracht geworden met een verbod op de verkoop van plastic bestekken, plastic borden, plastic rietjes, EPS (schuim) bekers en containers.
  3. De lidstaten hebben de opdracht gekregen om de SUP per land verder uit te werken. Voor Nederland heeft dit geresulteerd in nieuwe regelgeving die in 2 fases in werking treedt. Fase 1) per 1 juli jl. is het voor locaties waar eten en drinken voor directe consumptie wordt afgehaald of meegegeven verboden om single use plastic producten gratis mee te geven. Hiervoor moet een bedrag aan de consument in rekening gebracht worden. Fase 2) per 1 januari 2024 wordt het voor locaties waar eten en drinken ter plekke wordt geconsumeerd verboden om single use plastic producten te gebruiken. Denk aan het bedrijfsrestaurant, op kantoor, zitplaats in de cafetaria, op festivals. Op deze plekken wordt het verplicht om met reusables te werken.
  4. Uitzonderingen zijn er voor de zorg en als je als organisatie single use producten zelf weer inzamelt voor hoogwaardige recycling. In 2024 moet dit minimaal 75% van het gebruikte volume zijn oplopend tot 90% in 2027. In de praktijk kan dit alleen maar met producten gemaakt uit de grondstof PET.
  5. Op het moment dat een ondernemer single use producten gebruikt waar geen plastic in zit val je NIET onder de SUP regelgeving en hoef je niet aan al die regeltjes te voldoen.
  6. Het is goed om te weten dat Nederland een zero tolerance beleid hanteert. Dit betekent dat een single use product 0,00% plastic mag bevatten, daar waar in andere landen er wel een tolerantie van toepassing is.

 

Met name het laatste punt leidt tot onduidelijkheid en misverstanden.

 

Plastic vrij certificaat

In de ons omringende landen wordt een single use product met een zogenaamd Flustix certificaat of logo door de wetgever gezien als plastic vrij. In Nederland is dit NIET het geval, omdat Flustix een tolerantie accepteert kunnen er gemodificeerde polymeren aanwezig zijn en is een product met een Flustix certificaat of logo in Nederland dus niet per definitie plastic vrij.

 

Plastic vrije alternatieven

Over plastic vrije alternatieven wordt op dit moment veel geschreven, maar helaas wordt niet altijd de juiste informatie verstrekt. Omdat dit tot vervelende situaties kan leiden bij een controle vanuit de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport hechten wij eraan om u wat meer duidelijkheid te verschaffen.

 

Snackbakjes

Voorbeeld is de communicatie van een aantal fabrikanten over kartonnen snackbakjes die plastic vrij zouden zijn omdat ze voorzien zijn van een waterbased coating. Dit is helaas niet correct, ook deze coating bevat polymeren en deze snackbakjes worden derhalve als een single use plastic beschouwd door de controlerende instantie Inspectiedienst Leefomgeving en Transport.

 

Kartonnen bekers

Kartonnen bekers is ook een onderwerp waarover veel foutieve informatie verschijnt. Wij kunnen u melden dat er op dit moment nog geen enkele kartonnen beker met coating (en deze is altijd noodzakelijk bij een kartonnen koffiebeker) geproduceerd wordt waar geen gemodificeerde polymeren inzitten. Alle kartonnen koffiebekers met coating vallen onder de sup-wetgeving.

 

Bioplastic

Ook bekers en bakjes gemaakt van bioplastic vallen onder de SUP-regelgeving, omdat dit materiaal, weliswaar gemaakt wordt van hernieuwbare grondstoffen, maar ook gemodificeerde polymeren bevatten.